Noutăți

TRĂIEȘTE CURAT, COLECTEAZĂ SEPARAT!

TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU ZONA 3 CENTRU

In atenția utilizatorilor serviciului de salubrizare din Zona 3 Centru, respectiv următoarele UAT-uri: 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Geoagiu, Simeria, Băcia, Boșorod, Certeju de Sus, Cârjiți, Balșa, Hărău, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Pestișu Mic, Beriu, Rapoltu Mare, Romos, Bătrâna, Bunila, Cerbăl, Ghelari, Șoimuș, Teliucu Inferior, Turdaș, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Toplița, Brănișca, Burjuc, Dobra, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, Vorța, Vețel, Zam.

 

Încercăm să venim în sprijinul utilizatorilor serviciului de salubrizare din Zona 3 Centru prezentand aici cele mai des întâlnite întrebări referitoare la situaţia nou creată, în urma schimbării operatorului de salubrizare şi a sistemului de plată a serviciului de salubrizare.

𝘿𝙚 𝙘𝙚 𝙫𝙖 𝙩𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞 𝙨𝙖̆ 𝙥𝙡𝙖̆𝙩𝙚𝙨𝙘 𝙙𝙚 𝙖𝙘𝙪𝙢 𝙡𝙖 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙖̆𝙧𝙞𝙚?

Din cauză că s-a schimbat mecanismul de plata al serviciului de colectare separată si transport separat al deseurilor municipale(menajere) si cele similare provenite din gospodării proprii/asociatii de propietari/agenti economici/institutii publice: Primăria plăteşte operatorul de salubrizare pentru serviciile prestate, apoi este obligată de lege să recupereze sumele plătite de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de acest serviciu.

𝘿𝙚 𝙘𝙚 𝙩𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞𝙚 𝙨𝙖̆ 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙖?

Pentru a se putea stabili corect cuantumul taxei de salubrizare pentru fiecare unitate deservită (locuinţă, sediu de firmă etc…). În lipsa acestei declaraţii, cuantumul se poate stabili doar din oficiu, situaţie care ar genera erori de calcul.

𝙐𝙣𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙖?

– la sediul Primăriei de care apartineti, in functie de programul de lucru, informatii referitoare la programul fiecarei primarii se regasesc pe site urile acestora;

𝙋𝙤𝙩 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙖 𝙨̧𝙞 𝙤𝙣-𝙡𝙞𝙣𝙚?

Unde este cazul, da. Unele Primarii au formularele disponibile pe site- ul Primariei si se pot depune completate, semnate si scanate la adresa de e-mail indicata pe site-ul acestora.

𝘾𝙖̂𝙣𝙙 𝙩𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞𝙚 𝙨𝙖̆ 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙖?

Începând cu data de 1 noiembrie 2022, până la data de 24 decembrie 2022.

𝙏𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞𝙚 𝙨𝙖̆ 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙖 𝙡𝙪𝙣𝙖𝙧?

Nu. Declaraţia se depune o singură dată pe an. Doar dacă, pe parcursul anului respectiv, apar modificări ale situaţiei, e nevoie de o declaraţie rectificativă.

𝘾𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙚 𝙩𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞𝙚 𝙨𝙖̆ 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣?

Aceste declaratii se pot gasi si depune, functie de cum isi stabileste fiecare Primarie.

Pe site-ul Primăriei, dar si la sediile acestora, sunt disponibile formularele necesare pentru  utilizatorii casnici, pentru persoane fizice care închiriază imobile persoanelor juridice, pentru persoane juridice care închiriază imobile persoanelor fizice, pentru utilizatorii non-casnici (firme, instituţii etc…).

Exista si declaratii care sunt 𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘 şi se depun doar dacă, între timp, situaţia declarată iniţial suferă modificări: (număr de persoane mai mare sau mai mic, utilizatorii lipsesc de la adresă mai mult de 15 zile dintr-o lună, la adresă nu mai locuieşte nimeni etc…). Formularul trebuie să fie însoţit de o copie după actul de identitate (buletin sau carte de identitate) pentru persoanele fizice. Pentru persoanele juridice e nevoie şi de o copie după actul de înfiinţare şi orice alte documente necesare pentru susţinerea celor declarate.

𝘾𝙤𝙥𝙞𝙞𝙞 𝙩𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞?

Da. La fel cum se declară numărul de persoane şi la asociaţia de proprietari. Nu există nicio limită de vârstă.

𝘾𝙚 𝙨𝙚 𝙞̂𝙣𝙩𝙖̂𝙢𝙥𝙡𝙖̆ 𝙙𝙖𝙘𝙖̆ 𝙣𝙪 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙖?

În cazul persoanelor fizice (utilizatori casnici) taxa va fi calculată din oficiu, în baza rezultatelor verificărilor ce vor fi efectuate de Primărie. În cazul persoanelor juridice (utilizatori non-casnici) se va aplica tariful pentru o cantitate stabilita de catre fiecare primarie in parte in mc/lună.

𝘿𝙖𝙘𝙖̆ 𝙖𝙢 𝙤 𝙡𝙤𝙘𝙪𝙞𝙣𝙩̧𝙖̆ 𝙞̂𝙣 𝙃𝙪𝙣𝙚𝙙𝙤𝙖𝙧𝙖, 𝙙𝙖𝙧 𝙡𝙤𝙘𝙪𝙞𝙚𝙨𝙘 𝙞̂𝙣 𝙖𝙡𝙩𝙖̆ 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 (𝙞̂𝙣 𝙩̧𝙖𝙧𝙖̆ 𝙨𝙖𝙪 𝙞̂𝙣 𝙨𝙩𝙧𝙖̆𝙞𝙣𝙖̆𝙩𝙖𝙩𝙚), 𝙞𝙖𝙧 𝙡𝙤𝙘𝙪𝙞𝙣𝙩̧𝙖 𝙙𝙞𝙣 𝙃𝙪𝙣𝙚𝙙𝙤𝙖𝙧𝙖 𝙣𝙪 𝙚 𝙛𝙤𝙡𝙤𝙨𝙞𝙩𝙖̆ 𝙙𝙚 𝙣𝙞𝙢𝙚𝙣𝙞, 𝙢𝙖𝙞 𝙩𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞𝙚 𝙨𝙖̆ 𝙙𝙚𝙥𝙪𝙣 𝙙𝙚𝙘𝙡𝙖𝙧𝙖𝙩̧𝙞𝙖?

Da. Completaţi declaraţia şi menţionaţi faptul că la adresa în cauză nu locuieşte nimeni.

 𝘾𝙖̂𝙩 𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙩𝙖𝙭𝙖 𝙙𝙚 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙗𝙧𝙞𝙯𝙖𝙧𝙚?

Pentru utilizatorii casnici:se calculeaza de in functie de cantitatea de deseuri generata din fiecare UAT si este in lei/persoana.

pentru utilizatori non-casnici: se calculeaza in functie de cantitatea de deseuri generata in fiecare UAT si este in lei/mc sau lei/to.

𝘿𝙚 𝙘𝙚 𝙨-𝙖 𝙢𝙖𝙟𝙤𝙧𝙖𝙩 𝙩𝙖𝙭𝙖?

Pentru că vechea taxă de salubrizare, (care se plătea la asociaţia de proprietari sau direct la operatorul de salubritate), nu a mai fost indexată deloc în ultimul an, nici măcar cu rata inflaţiei.

𝘾𝙖̂𝙣𝙙 𝙥𝙤𝙩 𝙞̂𝙣𝙘𝙚𝙥𝙚 𝙨𝙖̆ 𝙥𝙡𝙖̆𝙩𝙚𝙨𝙘?

Doar după ce se depune declaraţia şi se efectuează calculele necesare pentru stabilirea sumei exacte.

𝙏𝙧𝙚𝙗𝙪𝙞𝙚 𝙨𝙖̆ 𝙥𝙡𝙖̆𝙩𝙚𝙨𝙘 𝙣𝙚𝙖𝙥𝙖̆𝙧𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙣𝙖𝙧?

Achitarea taxei de salubrizare trebuie făcută până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face plata (de exemplu, pentru noiembrie, plata se poate face până pe 15 decembrie ş.a.m.d.). Aveţi şi posibilitatea de a plăti anticipat taxa de salubrizare pe perioada dorită (o lună, două, trei, etc… în avans).

𝘾𝙪𝙢 𝙥𝙤𝙩 𝙨𝙖̆ 𝙥𝙡𝙖̆𝙩𝙚𝙨𝙘?

În mod normal, in numerar sau cu cardul, dar trebuie vazut  la Primaria de care apartineti ce facilitati de plata ofera.

𝙥𝙤𝙩 𝙥𝙡𝙖̆𝙩𝙞 𝙤𝙣-𝙡𝙞𝙣𝙚?

Plata on-line se poate efectua doar la Primariile care dispun de acest serviciu.

𝙉𝙤𝙪𝙡 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙤𝙧 𝙫𝙖 𝙘𝙤𝙡𝙚𝙘𝙩𝙖 𝙙𝙚𝙨̧𝙚𝙪𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙨𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫?

Da! Noul operator va colecta si transporta deseurile pe tipuri de deseuri: sacul galben/containerul galben – plastic metal; sacul albastru/containerul albastru – hartie carton, pubela neagra/ containerul negru- mixt rezidual si clopotul verde- sticla.

Deseurile voluminoase/periculoase se vor colecta prin campanii trimestriale organizate de catre operatorul de salubrizare.

Comunicat

      In zona de colectare 2 Hateg, la sediul Primariei Orasului Hateg, a avut loc ieri (19.01.2021) o intrunire intre reprezentantii autoritatilor publice locale si aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara in cadrul careia s-a dezbatut necesitatea de aprobare in cel mai scurt timp a modificarilor legislative impuse prin O.U.G. nr. 74/2018.
De asemenea, un alt subiect abordat a fost cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare in sarcina utilizatorilor serviciului care nu au incheiat contract cu operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., precum si monitorizarea cat mai eficienta a obligatiilor contractuale de catre A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara.

Comunicat

 
La sfârșitul anului 2020, cele 8 U.A.T.-uri aferente zonei de colectare 4 Petroșani ( Valea Jiului), membre în A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, au aprobat implementarea prevederilor introduse prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.
În fapt, aceste cerințe legale se sintetizează astfel:
1. Tarife distincte ale operatorilor de colectare și transport pentru deșeurile reciclabile și pentru cele reziduale;
2. Tarife distincte pentru utilizatorii casnici și non-casnici privind deșeurile reciclabile și reziduale;
3. Indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere și similare, privind gradul de valorificare a deșurilor reciclabile, tratarea deșeurilor reziduale, care conduc la atingerea țintelor de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale;
4. Instrumentul economic ´Plătește Pentru Cât Arunci´(P.P.C.A.), care are ca scop stimularea cetățenilor de a selecta deșeurile produse, prin plata diferențiată a acestora în funcție de gradul de separare pe care aceștia îl reușesc;
5. Contribuția la Economia Circulară (C.E.C.), o taxă aplicată pentru deșeurile municipale programate, conform indicatorilor de performanță, să fie depozitate, în cunatumul de 80/lei/tonă, începând cu anul 2020.
6. Introducerea în S.M.I.D. de venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile prin compensarea costului net de colectare și de sortare al acesora prin intermediul OIREP-urilor (Organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).
7. Penalități pentru operator și pentru utilizatorii care nu se conformează pragurilor de colectare selectivă a deșeurilor generate.

Zona 1 Brad

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD CONSTÂND ÎN:

  • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER BRAD
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD
  • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE
  • modificare

Operator:
Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL

Tarife:
a. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deşeurilor Municipale tariful este de 199,07 lei/tonă, plus TVA.
b. Pentru activitatea de sortare a Deşeurilor Municipale tariful este de 0,1 lei/tonă, plus TVA.
c. Pentru activitatea de operare/administrare a staţiilor de transfer pentru Deşeuri Municipale tariful este de 24,72 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespund:
a. un tarif de 6,39 lei/persoană/lună, plus TVA în mediu urban
b. un tarif de 2,781ei/persoană/lună, plus TVA în mediu rural
c. un tarif de 164,67 lei/tonă, lus TVA pentru non-casnici (agenţii economici şi instituţii publice)
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni. 

Zona 2 Hațeg

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG CONSTÂND ÎN:

  • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER HAȚEG
  • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE

Operator: Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL

Tarife:
a. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deşeurilor Municipale tariful este de 198,07 lei/tonă, plus TVA.
b. Pentru activitatea de operare/administrare a staţiilor de transfer pentru Deşeuri Municipale tariful este de 24,73 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespund:
a. un tarif de 6,6 lei/ persoană în mediu urban, plus TVA
b. un tarif de 2,49 lei/ persoană în mediu rural, plus TVA
c. un tarif de 166,55 lei/ tonă pentru agenţii economici şi instituţii publice, plus TVA
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni.

Scroll to top