Noutăți

TRĂIEȘTE CURAT, COLECTEAZĂ SEPARAT!

Comunicat

      In zona de colectare 2 Hateg, la sediul Primariei Orasului Hateg, a avut loc ieri (19.01.2021) o intrunire intre reprezentantii autoritatilor publice locale si aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara in cadrul careia s-a dezbatut necesitatea de aprobare in cel mai scurt timp a modificarilor legislative impuse prin O.U.G. nr. 74/2018.
De asemenea, un alt subiect abordat a fost cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare in sarcina utilizatorilor serviciului care nu au incheiat contract cu operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., precum si monitorizarea cat mai eficienta a obligatiilor contractuale de catre A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara.

Comunicat

 
La sfârșitul anului 2020, cele 8 U.A.T.-uri aferente zonei de colectare 4 Petroșani ( Valea Jiului), membre în A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, au aprobat implementarea prevederilor introduse prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.
În fapt, aceste cerințe legale se sintetizează astfel:
1. Tarife distincte ale operatorilor de colectare și transport pentru deșeurile reciclabile și pentru cele reziduale;
2. Tarife distincte pentru utilizatorii casnici și non-casnici privind deșeurile reciclabile și reziduale;
3. Indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere și similare, privind gradul de valorificare a deșurilor reciclabile, tratarea deșeurilor reziduale, care conduc la atingerea țintelor de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale;
4. Instrumentul economic ´Plătește Pentru Cât Arunci´(P.P.C.A.), care are ca scop stimularea cetățenilor de a selecta deșeurile produse, prin plata diferențiată a acestora în funcție de gradul de separare pe care aceștia îl reușesc;
5. Contribuția la Economia Circulară (C.E.C.), o taxă aplicată pentru deșeurile municipale programate, conform indicatorilor de performanță, să fie depozitate, în cunatumul de 80/lei/tonă, începând cu anul 2020.
6. Introducerea în S.M.I.D. de venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile prin compensarea costului net de colectare și de sortare al acesora prin intermediul OIREP-urilor (Organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).
7. Penalități pentru operator și pentru utilizatorii care nu se conformează pragurilor de colectare selectivă a deșeurilor generate.

Zona 1 Brad

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD CONSTÂND ÎN:

 • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE
 • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER BRAD
 • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD
 • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE
 • modificare

Operator:
Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL

Tarife:
a. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deşeurilor Municipale tariful este de 199,07 lei/tonă, plus TVA.
b. Pentru activitatea de sortare a Deşeurilor Municipale tariful este de 0,1 lei/tonă, plus TVA.
c. Pentru activitatea de operare/administrare a staţiilor de transfer pentru Deşeuri Municipale tariful este de 24,72 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespund:
a. un tarif de 6,39 lei/persoană/lună, plus TVA în mediu urban
b. un tarif de 2,781ei/persoană/lună, plus TVA în mediu rural
c. un tarif de 164,67 lei/tonă, lus TVA pentru non-casnici (agenţii economici şi instituţii publice)
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni. 

Zona 2 Hațeg

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG CONSTÂND ÎN:

 • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE
 • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER HAȚEG
 • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE

Operator: Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL

Tarife:
a. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deşeurilor Municipale tariful este de 198,07 lei/tonă, plus TVA.
b. Pentru activitatea de operare/administrare a staţiilor de transfer pentru Deşeuri Municipale tariful este de 24,73 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespund:
a. un tarif de 6,6 lei/ persoană în mediu urban, plus TVA
b. un tarif de 2,49 lei/ persoană în mediu rural, plus TVA
c. un tarif de 166,55 lei/ tonă pentru agenţii economici şi instituţii publice, plus TVA
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni.

Zona 3 Centru

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 3 CENTRU / BÂRCEA MARE CONSTÂND ÎN:

 • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE

Operator: Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL

Tariful pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deșeurilor Municipale este de 181,94 lei/tonă, plus TVA.

Acestuia îi corespund:
a. un tarif de 5,69 lei/persoană/lună în mediu urban, plus TVA;
b. un tarif de 2,91 lei/persoană/lună în mediu rural, plus TVA;
c. un tarif de 169,75 lei/tonă pentru agenții economici și instituții publice, plus TVA.
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni.

Zona 4 Petroșani

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 4 PETROȘANI CONSTÂND ÎN:

 • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE;
 • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER PETROȘANI
 • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE SORTARE VULCAN SI PETROȘANI
 • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE

Operator: SC SUPERCOM SA

Tarife
(1)
a. Pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deșeurilor Municipale tariful este de 88,82 lei/tonă, plus TVA;
b. Pentru activitatea de sortare a Deșeurilor Municipale tariful este de 0,79 lei/tonă, plus TVA.
c. Pentru activitatea de operare/administrare a stațiilor de transfer pentru Deșeuri Municipale tariful este de 20,02 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespund:
a. un tarif de 3,18 lei/ persoană/lună plus TVA, în mediu urban;
b. un tarif de 1,17 lei/ persoană/lună plus TVA, în mediu rural;
c. un tarif de 88,82 lei/ tonă plus TVA, pentru agenții economici și instituții publice.
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni.

Scroll to top