Informații de Interes public

Asociaţia „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”  este constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Legislație:

 

CONDUCEREA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

,,SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE  A  DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA

Nume și Prenume

Funcția

Goanță Lia-Ani-Anemari

Președinte Asociație

Jurca Vasile

Membru Consiliul Director

Alba Florin

Membru Consiliul Director

Diniș Damian

Membru Consiliul Director

Păsconi Tiberiu

Membru Consiliul Director

Stoian Dan

Director Executiv

Date de contact: A.D.I. S.I.G.D. HUNEDOARA

Sediu: Deva, Piața Unirii nr. 9

Județul Hunedoara
Cod postal: 330152

CUI RO 26533287
N.R.S. 5/A/9.02.2012

TELEFON 0354 113 598

FAX 0354 148 403

e-mail: contact@adideseurihd.ro

web: www.adideseurihd,ro

Program de lucru

Luni – Joi  07.30-16.00

Vineri 07.30-13.30

Program de audiențe: Luni 10.00-11.00

Înscrierea pentru audiențe se poate realiza:

Telefonic la numărul: 0354 113 598

Prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: contact@adideseurihd.ro

 Petițiile se pot formula la adresa de e-mail: contact@adideseurihd.ro

Scroll to top