Noutăți

TRĂIEȘTE CURAT, COLECTEAZĂ SEPARAT!

Comunicat

 
La sfârșitul anului 2020, cele 8 U.A.T.-uri aferente zonei de colectare 4 Petroșani ( Valea Jiului), membre în A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, au aprobat implementarea prevederilor introduse prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.
În fapt, aceste cerințe legale se sintetizează astfel:
1. Tarife distincte ale operatorilor de colectare și transport pentru deșeurile reciclabile și pentru cele reziduale;
2. Tarife distincte pentru utilizatorii casnici și non-casnici privind deșeurile reciclabile și reziduale;
3. Indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere și similare, privind gradul de valorificare a deșurilor reciclabile, tratarea deșeurilor reziduale, care conduc la atingerea țintelor de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale;
4. Instrumentul economic ´Plătește Pentru Cât Arunci´(P.P.C.A.), care are ca scop stimularea cetățenilor de a selecta deșeurile produse, prin plata diferențiată a acestora în funcție de gradul de separare pe care aceștia îl reușesc;
5. Contribuția la Economia Circulară (C.E.C.), o taxă aplicată pentru deșeurile municipale programate, conform indicatorilor de performanță, să fie depozitate, în cunatumul de 80/lei/tonă, începând cu anul 2020.
6. Introducerea în S.M.I.D. de venituri din valorificarea deșeurilor reciclabile prin compensarea costului net de colectare și de sortare al acesora prin intermediul OIREP-urilor (Organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).
7. Penalități pentru operator și pentru utilizatorii care nu se conformează pragurilor de colectare selectivă a deșeurilor generate.
Scroll to top