Contact

Răspundem solicitărilor în cel mult 24 de ore.

Folosiți formularul de contact

Adresa DVS. de e-mail o folosim exclusiv pentru a vă răspunde.

A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara

Sediu: Deva, Piata Unirii nr. 9

Județul Hunedoara
Cod postal: 330152

CUI 26533287
N.R.S. 5/A/9.02.2012

Program de lucru

Luni – Joi  07.30-16.00

Vineri 07.30-13.30

Director Executiv: Dan Stoian

Program de audiențe: Luni 10.00-11.00

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: Ciungan Cristian

În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001.

Compartimenul Monitorizare-Mediu

Monitor zona 1 Brad: 0787759877
Monitor zona 2 Hateg: 0787432565
Monitor zona 3 Centru/Barcea Mare: 0787376737
Monitor zona 4 Petrosani(Valea Jiului): 0787365777

Telefon

0354 113 598

Fax

0354 148 403

Scroll to top