Echipa noastră

Trăiește curat, colectează separat!

Dan STOIAN

Director Executiv
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

Dana SĂRĂCUȚ

Sef Serviciu
Serviciul Monitorizare,
Mediu, C.M.I.D.

Compartiment Monitorizare

Monitor mediu inconjurator zona 1 Brad
Telefon: 0787 759 877
Monitor mediu înconjurător zona 2 Hațeg

Telefon: 0787 432 565

Monitor mediu înconjurător zona 3 Centru - Bârcea Mare

Telefon: 0787 376 737

Monitor mediu înconjurător zona 4 Petroșani

Telefon: 0787 365 777

Scroll to top