Echipa noastră

Trăiește curat, colectează separat!

Dan STOIAN

Director Executiv
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

Dana SĂRĂCUȚ

Sef Serviciu
Serviciul Monitorizare,
Mediu, C.M.I.D.

Compartiment Monitorizare

Antonela IVAN

Monitor mediu inconjurator zona 1 Brad
Telefon: 0787 759 877

Loredana PASCONI

Monitor mediu înconjurător zona 2 Hațeg

Telefon: 0787 432 565

Calin MORARU

Monitor mediu înconjurător zona 3 Centru - Bârcea Mare

Telefon: 0787 376 737

Valentina BOCSITAN

Monitor mediu înconjurător zona 4 Petroșani

Telefon: 0787 365 777

Compartiment Mediu

Alexandru ENESCU

Responsabil Mediu

Compartiment C.M.I.D.

Calin MORARU

Monitor mediu înconjurător C.M.I.D.

Compartiment Tehnic și Achiziții Publice

Corina IOANEȘ

Șef Compartiment Tehnic și Achizitii Publice

Marcel SORECĂU

Responsabil Tehnic

Cristian Ciungan

Expert accesare Fonduri Europene și de Coeziune

Compartiment Juridic

Diana ENESCU

Consilier juridic

Compartiment Finaciar Contabil și Resurse Umane

Adriana TODEA

Șef Compartiment Finaciar Contabil și Resurse Umane

Oana GUSE

Referend Resurse Umane

Compartiment secretariat, administrativ și transporturi

Alexandrina IUGA

Șef Compartiment
Scroll to top