Noutăți

TRĂIEȘTE CURAT, COLECTEAZĂ SEPARAT!

Zona 1 Brad

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD CONSTÂND ÎN:

  • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER BRAD
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD
  • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE
  • modificare

Operator:
Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL

Tarife:
a. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deşeurilor Municipale tariful este de 199,07 lei/tonă, plus TVA.
b. Pentru activitatea de sortare a Deşeurilor Municipale tariful este de 0,1 lei/tonă, plus TVA.
c. Pentru activitatea de operare/administrare a staţiilor de transfer pentru Deşeuri Municipale tariful este de 24,72 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespund:
a. un tarif de 6,39 lei/persoană/lună, plus TVA în mediu urban
b. un tarif de 2,781ei/persoană/lună, plus TVA în mediu rural
c. un tarif de 164,67 lei/tonă, lus TVA pentru non-casnici (agenţii economici şi instituţii publice)
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni. 

Scroll to top