Noutăți

TRĂIEȘTE CURAT, COLECTEAZĂ SEPARAT!

Zona 4 Petroșani

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 4 PETROȘANI CONSTÂND ÎN:

  • COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE;
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER PETROȘANI
  • OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE SORTARE VULCAN SI PETROȘANI
  • TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE

Operator: SC SUPERCOM SA

Tarife
(1)
a. Pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deșeurilor Municipale tariful este de 88,82 lei/tonă, plus TVA;
b. Pentru activitatea de sortare a Deșeurilor Municipale tariful este de 0,79 lei/tonă, plus TVA.
c. Pentru activitatea de operare/administrare a stațiilor de transfer pentru Deșeuri Municipale tariful este de 20,02 lei/tonă, plus TVA.

Acestor tarife le corespund:
a. un tarif de 3,18 lei/ persoană/lună plus TVA, în mediu urban;
b. un tarif de 1,17 lei/ persoană/lună plus TVA, în mediu rural;
c. un tarif de 88,82 lei/ tonă plus TVA, pentru agenții economici și instituții publice.
“Tariful total aplicat de Delegat pentru activitatea desfăşurată va cuprinde tariful prevăzut la alin.(1) la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit şi alte costuri cu tarife pentru sortare, tratare și eliminare ulterioară a Deșeurilor datorate altor operatori, după caz, (care reprezintă tarife plătibile de către Delegat altor operatori de salubrizare care administrează instalaţii de sortare/tratare a Deșeurilor şi/sau Depozitul)

Durata Contractului este de 8 ani, respectiv 96 luni.

Scroll to top